Μηχανολογικές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας και την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την Κρήτη, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και την οικονομική σας δυνατότητα. Σε κάθε μας σχέδιο φροντίζουμε πάντοτε για την πρακτικότητα και τη λειτουργικότητα των χώρων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την ασφάλεια της κατασκευής και την άρτια Ενεργειακή Απόδοση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

 

Ποιες μελέτες είναι απαραίτητες για την οικοδομική άδεια.;

Σύμφωνα με τον Ν.4030/2011 για την έκδοση άδειας δόμησης και για κτίρια πάνω από 50 τ.μ., υποβάλλονται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία οι ακόλουθες μηχανολογικές μελέτες.

  • Μελέτη Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ)
  • Μελέτη Ηλεκτρολογικών
  • Μελέτη Ύδρευσης
  • Μελέτη Αποχέτευσης
  • Mελέτη Ψυκτικών απωλειών.
  • Μελέτη Θερμικών απωλειών.
  • Μελέτες πισίνας – κολυμβητικών δεξαμενών.
  • Μελέτη φυσικού αερίου (όπου απαιτείται)
  • Μελέτη Πυροπροστασίας
  • Μελέτη ανελκυστήρα (όπου απαιτείται)


Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την εκπόνηση του παραπάνω πακέτου μελετών και την διαδικασία έγκρισης τους από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για ιδιώτες, επαγγελματίες και συνεργάτες μηχανικούς με ταχύτητα, συνέπεια  και επαγγελματισμό. Έχοντας φέρει εις πέρας πλήθος εργασιών στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα.