Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Το Τεχνικό Γραφείο Βάση Κρήτης αναλαμβάνει την νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών της ιδιοκτησίας σας.

Με τον νόμο 4495/17 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που είναι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμάτων ή ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις, να νομιμοποιήσουν το ακίνητο τους παραβάλλοντας το πρόστιμο που τους αντιστοιχεί.

Ο καινούριος νόμος έχει αρκετές ευνοϊκές διατάξεις όσον αφορά το ύψος των προστίμων και τις εκπτώσεις που δίνει αλλά και το είδος των παραβάσεων που νομιμοποιούνται οριστικά.

Η τακτοποίηση της ακίνητης περιουσίας είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση και τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος για την ακίνητη περιουσία σας.

Η διαδικασία για την τακτοποίηση του ακινήτου σας που ακολουθεί το γραφείο μας είναι η εξής: 

 • Μετά από επικοινωνία μαζί μας μας καταθέτετε τα απαραίτητα έγγραφα για το ακίνητο σας που θα σας ζητηθούν.
 • Εξειδικευμένοι μηχανικοί μετρούν τις διαστάσεις των χώρων του ακινήτου σας και πραγματοποιείται ακριβής αποτύπωση.
 • Με βάση τα στοιχεία του ακινήτου σας, όπως αποδεικτικά παλαιότητας αυθαίρετης κατασκευής αξιοποιούμε τη νομοθεσία με σκοπό την εύρεση του ελάχιστου δυνατού προστίμου.
 • Ενημερώνουμε τον πελάτη μας για τον ακριβή υπολογισμό του προστίμου.
 • Εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ του γραφείου μας και του πελάτη ως προς το ύψος της αμοιβής για την διεκπεραίωση της τακτοποίηση υποβάλουμε ηλεκτρονική δήλωση στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.
 • Συγκεντρώνουμε και υποβάλουμε ηλεκτρονικά τις απαραίτητες μελέτες και τα δικαιολογητικά στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ.
 • Το επίσημο έγγραφο που εκδίδεται, με το οποίο το ακίνητο σας μπορεί να συνδεθεί στη ΔΕΗ ή να γίνει συμβολαιογραφική πράξη, καθώς και ο πλήρης φάκελος της τακτοποίησης παραδίνεται στον πελάτη μας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

Τα επιπλέον οφέλη από τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων είναι:

 • Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, Ύδρευση κ.α.
 • Εκτέλεση εργασιών επισκευής ή αποπεράτωσης
 • Απαλλαγή από αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ. Τα ακίνητα, αναλόγως της κατηγορίας του αυθαιρέτου, νομιμοποιούνται ή εξαιρούνται οριστικά από κατεδάφιση ή διαφορετικά ρυθμίζονται για 30 χρόνια.
 • Με την ένταξη στη ρύθμιση τακτοποίησης αυθαιρέτων εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος για το ακίνητο.
 • Με την τακτοποίηση το ακίνητο εντάσσεται στο νόμο Ν.4495/2017 και ο ιδιοκτήτης θα έχει μείωση προστίμου 10%. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ισχύει περεταίρω έκπτωση 20%.
 • Δυνατότητα ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα, όπως το «Εξοικονομώ- Αυτονομώ».

 

Ποιος ο κίνδυνος αν δεν κάνω τακτοποίηση;

Εφόσον διαπιστωθεί από έλεγχο της Πολεοδομίας ή άλλης Ελεγκτικής Αρχής ότι υφίσταται αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, επισύρονται κυρώσεις τόσο σε οικονομικό επίπεδο, με επιβολή προστίμων (ανέγερση και διατήρησης) πολλαπλάσια του ειδικού προστίμου τακτοποίησης, όσο και ποινικές ή αστικές ανάλογα την περίπτωση. Σε πολλές περιπτώσεις το κτίριο κρίνεται κατεδαφιστέο.

Ο ιδιοκτήτης αυθαίρετου ακινήτου δεν μπορεί να μεταβεί σε οποιαδήποτε συμβολαιογραφική ή διοικητική πράξη για το ακίνητο αυτό αν δεν έχει τακτοποιήσει τις αυθαίρετες κατασκευές ή/και χρήσεις.