ΒΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνικό Γραφείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΙΔΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Τεχνικό γραφείο Βάση Κρήτης Κωνσταντίνος Τρυπιδάκης και Συνεργάτες
λειτουργεί επί της οδού Μάρκου Μουσούρου 2 στο Ηράκλειο Κρήτης.
Βασικό Χαρακτηριστικό μας είναι η Άμεση Εξυπηρέτηση και η Συνέπεια.

Έχουμε ειδίκευση:

Μελέτες
Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Επανέλεγχος Ηλεκτρολογικών
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Άδειες λειτουργίας καταστημάτων, βιοτεχνιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση
Πιστοποιητικά – Σχέδια ΔΕΗ
Μηχανολογικές Μελέτες

Ενεργειακές Επεμβάσεις
Θερμομόνωση δώματος
Εξωτερική θερμομόνωση κτηρίων (θερμοπρόσοψη)

Κατασκευές
Ανακαινίσεις & διαρρυθμίσεις χώρων
Επισκευές όψεων κτηρίων

ΒΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Μάρκου Μουσούρου 2, πλατεία Αρκαδίου, Ηράκλειο, 71201
6943898006 | 2814007777 |