Βάση Κρήτης

Το Τεχνικό γραφείο Βάση Κρήτης Κωνσταντίνος Τρυπιδάκης και Συνεργάτες λειτουργεί επί της οδού Μάρκου Μουσούρου 2 στο Ηράκλειο Κρήτης.
Βασικό Χαρακτηριστικό μας είναι η Άμεση Εξυπηρέτηση και η Συνέπεια.

Με τι ασχολούμαστε:

Μελέτες
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων 
Ενεργειακά Πιστοποιητικά 
Άδειες λειτουργίας καταστημάτων, βιοτεχνιών 
Ενεργειακή Αναβάθμιση
Μηχανολογικές Μελέτες 

Ενεργειακές Επεμβάσεις 
Θερμομόνωση δώματος 
Εξωτερική θερμομόνωση κτηρίων (θερμοπρόσοψη) 

Κατασκευές 
Ανακαινίσεις & διαρρυθμίσεις χώρων 
Επισκευές όψεων κτηρίων